Endüstriyel Ethernet Switch

Endüstriyel ethernet switch ürünlerimizi otomasyon ve askeri projeler gibi birçok projelerde kullanılabilir. Endüstriyel switch ürünleri standart bir Ethernet switch ürününün tüm işlevlerini yerine getirmekle birlikte çalıştıkları bölgeye bağlı olarak ek işlevselliklere sahiptirler. Ethernet switch ürünleri kategorik olarak Ethernet Medya Çevirici, Yönetilebilir PoE, Yönetilebilir Switch, Yönetilemez PoE, Yönetilemez Switch olarak sınıflandırılır.