USR-WIFI232-T

USR-WIFI232-T wifi modülü veri iletimi için herhangi bir seri cihaz ile bağlanabilir. TCP istemci TCP sunucu ve UDP modunda WIFI UART veri gönderebilir.